Fjernvarme

Danske boliger kan opvarmes på flere måder. Over halvdelen af Danmarks boliger får varme fra et varmeværk. Det kaldes fjernvarme. På varmeværket varmes vand op til cirka 70 °C og sendes ud i rør til boligerne. 

Er der mon fjernvarme i det område, hvor du bor? Check her under "Kan jeg få fjernvarme?" (indtast dit postnummer).

På tegningen indeholder de røde rør varmt fjernvarmevand, der pumpes ud til alle huse. De blå rør er rør, som fører fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket fra husene. Når vandet føres tilbage til værket, er det blevet koldere, fordi varmen i fjernvarmevandet er blevet brugt til at varme huset op. På fjernvarmeværket genbruges og opvarmes det kolde vand igen og føres igen ud til husene. 

Både det varme og kolde vand føres fra to store rør (fjernvarmerør, der er gravet ned i vejen) til hvert enkelt hus via to mindre rør, der også ligger skjult i jorden - typisk i folks haver og indkørsler. De to små rør er forbundet til husets  fjernvarmeanlæg, hvor der sidder en varmeveksler. En varmeveksler overfører varme til radiatorvandet. Det vand føres via rør ud til husets radiatorer, der varmer de forskellige rum op.

Se animation om varmeveksler

Se animation om brugsvand/systemvand