Miljø, klima og fjernvarme

Fjernvarme kan være en af de ting, der kan hjælpe med til at nå nogle af FN´s 17 verdensmål.

Hvordan kan vi få opvarmet vand til fjernvarme?

Snak i makkerpar

Kom med ideer til, hvordan man kan varme fjernvarme-vand op? Hvad kan man brænde af som energikilde i et varmeværk? Og vil vandet til fjernvarme kunne opvarmes på andre måder?

Opvarmning af vand til fjernvarme i dag og i fremtiden

I dag er over halvdelen af vandet til fjernvarme opvarmet med vedvarende energikilder, der næsten ikke belaster miljøet og jordens klima. Men det skal helst blive endnu bedre i fremtiden. 

Lucca og Iris fortæller, hvordan man i dag varmer vand op på fjernvarmeværkerne rundt om i Danmark. De kommer også ind på, hvordan fjernvarmeværker arbejder på i fremtiden at opvarme vandet til fjernvarme udelukkende med vedvarende energikilder.

 

Halm og træflis

Halm og træ (flis) bliver brændt af og afgiver en masse varme. 

Halm og træ er godt at bruge, fordi det ikke afgiver ekstra CO2 til luften. 

Det CO2, der dannes, når halmen/træet brændes af, ville være afgivet alligevel. 

For eksempel afgives CO2 til luften, når halm bliver brudt ned til muld ude på markerne.

 

Solen

Solen opvarmer også vand til vores fjernvarme. 

Det er varme skabt uden udslip af CO2 til luften.

I fremtiden vil vi bygge flere solfanger-anlæg og dermed få mere solvarme i vores vand til fjernvarme. 

Det er godt for miljø og klima, da ingen stoffer afgives til luften.

Vindmøller

Fjernvarmevand opvarmes også med vindmølle-strøm. 

Når det blæser meget – og vi har for meget strøm i Danmark - bruger vi strømmen til at drive store varmepumper på varmeværker. 

I en varmepumpe opvarmes vores vand på en smart måde. 

Varmepumpen gør, at vi ikke skal bruge så meget strøm til opvarmningen af vandet. 

Vand opvarmet med vindmøllestrøm vil i fremtiden blive brugt endnu mere i fjernvarmen.

Vi kan gemme en masse varmt vand i store beholdere. 

De er bygget, så de holder godt på varmen. Det er nærmest store termokander. 

Vandet kan holdes varmt i helt op til 14 dage. 

Så det varme vand kan gemmes til tidspunkter, hvor forbruget er stort og der ikke er gang i varmeproduktionen.

Biogas

Afføring fra grise og køer kaldes gylle, og noget af det kan i lukkede beholdere blive til gas. 

Vi kalder det biogas, og det kan brændes af på varmeværker og som varmekilde producere varme. 

Når biogas brændes af, giver det kuldioxid - CO2.

Men det CO2 ville gyllen alligevel afgive til luften på et tidspunkt, så derfor kommer der ikke mere CO2 ud i luften, end hvad der ellers ville være gjort.

Så biogas betragtes som fint for klima og miljø. 

Geotermi

Nogle få steder i Danmark graver vi ca. 2 kilometer ned i jorden, hvor der findes varmt vand.

Det varme vand fra jorden pumper vi op og bruger til opvarmning af vand til vores fjernvarmerør - geotermisk energi.

Varmt vand fra jorden vil vi nok bruge mere af i fremtiden i vores fjernvarme. 

På denne måde med vand fra jorden bliver der ikke brændt noget af, og der afgives ingen CO2 til luften.

Overskudsvarme

Mange fabrikker bruger meget varmeenergi til at producere deres varer.

For at fremstille cement på en cementfabrik skal man fx bruge varme ved høj temperatur. 

Al varmen på en fabrik kan ikke bruges op i produktionen.  I stedet for at sende varmen ud i luften, kan det sendes ud i rør til at opvarme fjernvarmevand til boliger. 

I fremtiden ønsker man, at endnu flere industrier fører deres overskud af varme ud til fjernvarmen. På den måde sparer man udledning af CO2 til luften.

Affald

Affald brændes af og varmer vand op til vores radiatorer. 

Affald, der ikke kan genbruges, skal alligevel brændes af, så varmen herfra kan udnyttes til opvarmning af vand til fjernvarme. 

I fremtiden vil mere og mere affald kunne blive genbrugt, og derfor vil vi i fremtiden komme til at bruge mindre varme fra affald til fjernvarmeproduktion.

Så slipper vi for udledning af CO2 til luften fra affaldet.

Kul, olie og naturgas

Kul, olie og naturgas bruges stadigvæk til fjernvarme. 

Man prøver hele tiden at bruge mindre og mindre af de fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Den danske regering har besluttet, at Danmark i år 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler og bruge meget mindre kul, olie og naturgas. 

Kul, olie og naturgas slipper op på et tidspunkt, og kul, olie og naturgas udleder CO2, der bidrager til klodens temperaturstigninger.

Se evt. filmen: Kul og olie.

Nye måder at skaffe varme på

Der er sikkert nogle af jer, der kan finde på flere gode måder at få varme på, uden at det afgiver ekstra CO2 til luften – og på den måde ikke påvirker kloden negativt.

Fælles klasse-snak:

Hvilke energikilder bruger vi i Danmark i dag til at opvarme fjernvarmevand?

Hvilke af energikilderne vil vi gerne bruge mere af i fremtiden - blandt andet for at udlede mindre CO2?