Arbejdsspørgsmål

Herunder er 15 forslag til arbejdsspørgsmål – fem til hvert naturfag – der kan være med til at belyse problemformuleringen.

Arbejdsspørgsmål

Biologi

Fysik/kemi

Geografi

Hvilken rolle spiller solen i forbindelse med fotosyntesen?

 

Hvordan fungerer carbons kredsløb?

 

Hvad er dilemmaet ved at dyrke energiafgrøder på markene, når der samtidig er sult i verden?

 

Hvad er forskellen på 1. og 2. generations biobrændsler?

 

Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning for plante- og dyreliv, miljø og klima?

 

Hvordan virker et fjernvarmeværk?

 

Hvordan fungerer en varmeveksler?

 

Hvordan undgår man et stort varmetab i fjernvarmenettet?

 

Hvordan produceres der elektricitet på et kraftvarmeværk?

 

Hvad er energi, og hvilke energiformer findes der?

 

 

Hvordan er solens energi med til at skabe de vinde, som vi udnytter i vindmøller?

 

Hvilken betydning har solen i forhold til vandets kredsløb?

 

Hvilken rolle spiller geografi og geologi i et land for, hvilke energikilder landet udnytter?

 

Hvilken sammenhæng er der mellem anvendelse af fossile brændsler og drivhuseffekt?

 

Hvordan opstår drivhuseffekten og den globale opvarmning?