Få ideer - hvad skal varmeveksleren være lavet af?

 

Udfordringen

I skal lave en så god varmeveksler som muligt. Det vil sige, at I skal få temperaturen til at stige så meget som muligt

 

Regel

Jeres lærer kommer med meget varmt vand og hælder det i beholderen. Det er en model for det varme fjernvarmevand.

Det varme vand, som kommer fra fjernvarmeværket, må ikke blandes med det kolde vand. Det kolde vand er en model for vand, der opvarmes og sendes ud i husets radiatorer.

For at bygge en rigtig god varmeveksler skal I tænke jer godt om.

Tal sammen om materialets evne til at overføre varme.

 

 • Hvilket materiale er det godt, at beholderen til koldt vand er lavet af?

 • Hvilket materiale er det godt, at beholderen til varmt vand er lavet af?

 • Gæt, om hvert enkelt materiale leder varmen godt eller dårligt.

 

Få ideer – hvilken størrelse skal hver beholder have?

Tal sammen om størrelsen af beholderne.

Er det smartest, at den indre beholder til koldt vand er stor eller lille?

 

Bliv enige om, hvilken varmeveksler I vil undersøge. Skriv jeres noter herunder. 

 

1.

 Materiale af indre beholder

2.

Størrelse på indre beholder

3.

Materiale af ydre beholder

4.

Størrelse på ydre beholder

Undersøg jeres første varmeveksler 

Regel

Der må ikke løbe varmt vand ned i det kolde vand

Aktivitet:

 • Byg en varmeveksler. Hvor I kan overføre varme fra varmt vand til koldt vand.
 • Hæld koldt vand i den indre beholder.
 • Mål temperaturen af det kolde vand.
 • Noter resultatet herunder.
 • Bed jeres lærer om varmt vand, når I er klar med jeres valgte beholder.
 • Noter resultatet herunder: Den højeste temperatur, det opvarmede vand til radiatoren når op på. 

 

1.

Start-temperatur - koldt vand i indre beholder

2.

Højeste temperatur - vand i indre beholder

3.

Beregn stigning i temperatur

Gør varmeveksleren bedre

Diskuter, hvordan I kan bygge en bedre varmeveksler. Det drejer sig om, hvordan I kan få opvarmet det kolde vand i den indre beholder til en højere temperatur end i jeres gamle varmeveksler.

Nye og bedre beholdere

Bliv enige om en strategi. Skriv jeres noter herunder.

1.

Materiale af indre beholder

2.

 Hvor godt er materialet til at overføre varme? 

3.

Størrelse på indre beholder

4.

Hvorfor har I valgt denne størrelse?

5.

Materiale af ydre beholder

6.

Hvor godt er materialet til at overføre varme?:

7.

Størrelse på ydre beholder

8.

 Hvorfor har I valgt denne størrelse?

Bedre varmeveksler

 • Byg den nye varmeveksler, som I har besluttet.
 • Mål igen temperatur af det kolde vand i indre beholder og noter den herunder.
 • Få jeres lærer til at hælde meget varmt vand op i den ydre beholder.
 • Noter herunder den højeste temperatur, som vandet i den indre beholder opvarmes til.
 • Beregn stigning i temperatur og noter herunder.

 

1.

Start-temperatur på koldt vand i indre beholder

2.

Højeste temperatur på vand i indre beholder

3.

Beregn stigning i temperatur

4.

Hvordan blev resultatet af den nye varmeveksler i forhold til den første?

5.

Hvorfor blev resultatet sådan for den nye varmeveksler?

Øvelse: Opvarm jeres hus

Hent materialer til jeres model af et hus med radiator.

Den hvide burgerbakke er en model af et hus.

Dåsen inde i huset er en model af en radiator.

Aktivitet

 • Mål temperatur af luften i huset, uden det er opvarmet.
 • Noter resultatet herunder under start-temperatur.
 • Gæt, hvilken temperatur I kan opvarme luften inde i huset til? Noter gættet herunder.
 • Hæld det opvarmede vand ned i radiatoren/dåsen i huset.
 • Luk låget. Mål, hvad den højeste lufttemperatur i huset bliver. Noter resultatet herunder.

 

1.

MÅLT: Starttemperatur af husets luft

2.

GÆT: Højeste temperatur af husets luft

3.

MÅLT: Højeste temperatur af husets luft

4.

Beskriv, hvor tilfredse I er med jeres opvarmning af husets luft?

Forbered en præsentation

Præsentationen skal indeholde:

 • Vis og fortæl, hvad jeres bedste varmeveksler er lavet af.
 • Fortæl, hvorfor I valgte de materialer og størrelser.
 • Fortæl, hvad den højeste temperatur blev i jeres hus
 • Overvej, om der er noget I kunne gøre for at få opvarmet vandet til radiatoren endnu mere.

Øv jer på at præsentere jeres bedste varmeveksler for resten af klassen.

Fortæl og vis, hvad I vil sige til en anden gruppe.

Elevark 6 - fortsat

Hjælp til at forbedre præsentationen

Feedbackgruppen kommenterer på:

 • Hvad virkede godt?
 • Kom I ind på alt det, som præsentationen skal indeholde?
 • Forslag til at gøre præsentationen bedre.

Derefter bytter I om, og den anden gruppe præsenterer.

I hjælper med at gøre præsentationen bedre.

Præsentation

Alle grupper præsenterer deres varmeveksler for hinanden.