Lærervejledning

"Varme i hjemmet"

OM FORLØBET

”Varme i hjemmet” er et undervisningsforløb for  elever på 4. - 6. klassetrin i faget natur/teknologi og handler om, hvordan varme fra fjernvarmeværket når frem til forbrugerne. 

Forløbet tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og begrebet engineering om at fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau. Indholdet kan afvikles på ni lektioner.

Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der opvarmer deres huse og boliger med fjernvarme - faktisk blev 66 % af alle boliger i 2021 opvarmet med fjernvarme, hvilket svarer til ca. 1,8 mio. husstande.

Arbejdet med "Varme i hjemmet" indeholder øvelser, hvor eleverne konstruerer og bygger en model af et hus indeholdende en model af en radiator. Eleverne bliver udfordret i at opvarme vandet til radiatoren mest muligt. Til den proces skal de konstruere en effektiv varmeveksler ved hjælp af beholdere af forskellige materialer og størrelser.

Udover øvelserne er der baggrundstekster til eleverne i form af faglig læsning om emnet - bl.a. ud fra en historisk vinkel og ud fra problematikken om global opvarmning og klimaændringer.

Influenceren Lucca Loft og veninden Iris introducerer i en video eleverne til udfordringen med at bygge en varmeveksler.

 

Kort introduktion

"Varme i hjemmet" er for elever på 4. - 6. klassetrin i faget natur/teknologi og forløbet kan gennemføres på 9 lektioner.

Forløbet handler om, hvordan varmen fra fjernvarmeværket når frem til forbrugeren. Det er et tema, der tager udgangspunkt i vores hverdag og samfund. Der er mange elever og deres familier, der får opvarmet deres huse og boliger med fjernvarme - faktisk blev 66 % af alle boliger i 2021 opvarmet med fjernvarme, hvilket svarer til ca. 1,8 mio. husstande.

I forløbet arbejder eleverne med den grundlæggende fysik om, at varmeenergi kan ledes fra et materiale til et andet.

 

Om øvelserne

Øvelse 1: Flet hænder 

Forløbet består af en lille indledende øvelse ”Flet hænder” i første lektion. Her skal en elev i et makkerpar stikke hånden ned i meget koldt vand i en beholder i 4-6 min. Dernæst skal eleven flette hænder med sin makker. Det er hensigten, at eleverne mærker, hvordan varme kan overføres/bevæge sig/sprede sig.  

Øvelsen ”Flet hænder” skal bruges til i klassen at få et sprog omkring fænomenet, som eleverne skal bruge i den centrale øvelse.  

 

Øvelse 2: Byg en varmeveksler 

Arbejdet med ”Varme i hjemmet” indeholder en øvelse, hvor eleverne laver en model af et hus indeholdende en model af en radiator. Eleverne bliver udfordret til at opvarme vand til radiatoren mest muligt. Til den proces skal de selv finde en måde at konstruere en effektiv varmeveksler af beholdere af forskellige materialer og størrelser.

Engineering-forløbet består af faser, hvor eleverne skal få ideer til konstruktion af deres varmeveksler, de skal undersøge/afprøve modellen og om muligt forbedre den. Dernæst indeholder forløbet en fase, hvor eleverne planlægger formidling og fremlæggelse af deres arbejde samt giver og modtager feedback fra andre elever ud fra en fast ramme.

Se evt. model for engineering designprocessen fra Astra.

 

Faglige tekster

Udover øvelsen er der baggrundstekster til eleven i form af faglig læsning om varme – blandt andet med en historisk vinkel på opvarmning af boliger samt en klimamæssig vinkel på fjernvarme, fx i forhold til temperaturstigninger på jordkloden.

Mål for dette forløb

Kompetenceområder

En række kompetenceområder dækkes ind i forløbet ”Varme i hjemmet”, nemlig flg.: Undersøgelses-, modellerings-, kommunikations- og perspektiveringskompetencen. Der arbejdes inden for den faglige søjle ”Teknologi og ressourcer”, og herfra kan en række af de fra ministeriet foreslåede Færdigheds- og vidensområder og -mål blive tilgodeset.

Forløbet er udviklet, afprøvet og forbedret via tests og feedback fra flere klasser og lærere undervejs.

Se evt. mere om Fælles Mål i ministeriets hæfte Natur/teknologi, Fælles Mål, 2019.

Læringsmål

Efter dette forløb er det målet, at eleven:

 • ved, hvordan fjernvarme fungerer
 • ved, hvordan en varmeveksler fungerer
 • ved, at varme kan bevæge sig fra et materiale til et andet
 • ved, at der er forskel på materialers evne til at lede og sprede varme
 • har øvet sig på at få ideer, undersøge og forbedre en model eller et eksperiment
 • har øvet sig i at give og modtage feedback til og fra klassekammerater
 • har øvet sig i at fremlægge sit arbejde mundtligt
 • kender til varmekilder til opvarmning af boliger
 • har viden om klimaændringer og konsekvenser ved opvarmning af boliger 
 • kender til varmekilder til opvarmning af boliger.

Influenceren Lucca Loft og veninden Iris introducerer i en video eleverne til deres arbejde med engineering og udfordringen om at bygge en effektiv varmeveksler. Videoen skal vises, så eleverne forstår udfordringen og målet med dette arbejde.

Overordnede mål for "Varme i hjemmet"

 • At øge elevernes viden om fjernvarme til opvarmning af boliger.
 • At øge elevernes bevidsthed om, hvordan fjernvarme er bæredygtigt.
 • At øge elevernes viden om varmeledning i forskellige materialer.
 • At øge elevernes modellerings-, undersøgelses-, kommunikations- og                    perspektiveringskompetence.
 • At øge elevernes interesse for naturvidenskab og teknik samt anvendelsen i samfundet.
 • At så et frø til en eventuel karrierevej inden for naturvidenskab eller teknik (science).