Lektionsplan

Her kommer et bud på, hvordan forløbet om fjernvarme kan planlægges. Naturligvis er planen vejledende, og hver enkelt klasse kan ud fra dens forhåndsviden og øvrige forudsætninger vælge varigheden af forløbet.

Varighed: 12 lektioner

Klassetrin (vejledende): 7.-9. klasse

Lektion nr.

Elevtekster jf. indholdsfortegnelse

16 aktiviteter

1.-2.

Indledning

Hvad er fjernvarme?

Kom i mål med fjernvarme

Hvordan opvarmes jeres bolig?

3.-4.

Hvordan bliver varmen produceret?

Få tjek på fjernvarmeanlægget

 

 

5.-6.

Sådan kommer varmen frem

Andre varmekilder

 

Test din viden om fjernvarme

Din quiz om varmeproduktion

Din quiz om varmedistribution

Din quiz om varme i hjemmet

Forskellige varmekilder

 

7.-8.

Varme, energi og klima

Fordele og ulemper ved biomasse

Energi og drivhuseffekt

Vis drivhuseffekten

Carbons kredsløb

 

9.-10.

Hvad er energi?

Få tjek på energikilderne

Få tjek på energiformerne

Få tjek på fotosyntesen 1 og 2

Få tjek på solen

 

11-12

Energiforsyning i andre lande

Fremtidens energikilder

Gæt et land ud fra energiforbruget

Vedvarende energikilder

Hvad kan I selv gøre for klimaet?

 

 

Hvis der ikke er behov for - eller tid - til 12 lektioner til et selvstændigt forløb om fjernvarme, kan man som nævnt plukke i elevmaterialet.

Man kan fx nøjes med at lade eleverne læse afsnittene ”Hvad er fjernvarme?” og ”Hvordan bliver varmen produceret?” – og lade dem arbejde med de tre første øvelser.

Sammenhængen mellem energiforbrug og drivhuseffekt er naturligvis vigtig. Men måske arbejder I med det i anden sammenhæng, hvis I ”kun” gør fjernvarme til en del af fx et fællesfagligt forløb om ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”.