Lektion 1 - Introduktion til fjernvarme

  • Lærer introducerer hele forløbet.
  • Elever læser introduktion på elevsiden "Forløbet "Varme i hjemmet" - frem til Øvelser (Alternativ:  Læreren gennemgår indholdet på klassen).
  • Øvelse i makkerpar: Flet hænder.

 

Over halvdelen af Danmarks boliger har fjernvarme

Her skal arbejdes med begrebet varme – især, hvordan vi får varme indenfor i vores huse om vinteren. Eleverne skal især lære om, hvad det vil sige at opvarme sit hus med fjernvarme. Mange elever har selv fjernvarme derhjemme, og i Danmark bliver 66 % af alle boliger opvarmet med fjernvarme.

Varme spreder sig i et materiale

Her tales om begrebet varme og det, at varme kan sprede sig ud i et materiale. Varme kan også sprede sig over i et andet materiale, som fx til at opvarme en radiator.

Hvordan holder vi os varme i et koldt land?

Her tales om, hvordan man gennem tiden har holdt sig varm her i det kolde Danmark, og hvordan mange danskere i dag får varme i deres boliger via fx fjernvarme.

 

Øvelse: Flet hænder 

Opdel eleverne i mindre grupper og følg denne plan:

  • Hæld meget koldt vand i en beholder - brug evt. isterninger - til hver gruppe. Brug evt. nogle af de medbragte beholdere.
  • Lav grupper af to elever, der skal holde hinanden i hånden.
  • En person stikker hånden i koldt vand.
  • Den anden person gnider sine hænder.
  • Efter 4 minutter, tager de hinanden i hånden. Hvad sker der?

Forklaring:  Varme spreder sig fra den varme hånd til den kolde hånd. Herved afkøles den varme hånd, og den kolde hånd opvarmes. Varme bevæger sig fra den varme hånd over i den kolde hånd.

Læringsmål:  Eleven skal vide, at varme kan sprede sig fra et menneske til et andet menneske. Og at varme fra et materiale kan bevæge sig over i et andet materiale.