Lektion 9 - Perspektivering

Influenceren Lucca Loft og veninden Iris viser energi-kilder til fjernvarme.

 

Aktivitetsvejledning

Se afsnit om Miljø, klima og fjernvarme

Herunder eksempler på forskellige aktiviteter:

  • Fællessnak i klassen: Hvilke energikilder tror I, vi bruger i Danmark i dag til at opvarme fjernvarmevand?
  • Eleverne ser videoen, hvor Lucca Loft og Iris Perreux viser energi-kilder til fjernvarme.
  • Fællessnak: Hvad gjorde indtryk på jer i videoen? Hvilke af energikilderne vil vi gerne bruge mere af i fremtiden - blandt andet for at udlede mindre CO2?
  • Fællessnak i klassen: Hvilke ting undrer I jer over i forhold til miljø, klima og fjernvarme? Lav en liste på tavlen.
  • Eleverne læser elevsiderne: Miljø, klima og fjernvarme.

Forklaring

Fjernvarmevand bruges også til opvarmning af vand til fx bad og andet brugsvand i husene. Det foregår også med en varmeveksler. For enkelthedens skyld er det ikke medtaget i dette forløb. Men læreren kan vælge at komme ind på det til sidst som en perspektivering.

På fjernvarmeskolen.dk kan læreren læse mere om fjernvarme – blandt andet om miljø- og klimaaspekter. Der er en masse gode animationer målrettet udskolingen, men som voksne også kan have glæde af som baggrundsviden.

Der er ikke tvivl om, at fjernvarme allerede i dag er en god og miljøvenlig opvarmning. Mange nye muligheder er i spil for at fjernvarme bliver helt uafhængig af fossile brændsler i fremtiden og for, at fjernvarme kan indgå i et fleksibelt bæredygtigt og forsyningssikkert energisystem.